sobota, 1 czerwca 2013

Jezioro Aralskie to teraz pustynia

Wciąż widać je na wszystkich mapach. Możemy je znaleźć w atlasach i na globusach. W rzeczywistości jednak już go nie ma, umarło.

Zagłada Morza Aralskiego - "Może morze wróci"Zagłada Morza Aralskiego - "Może morze wróci"

Przez czterdzieści ostatnich lat Jezioro Aralskie, zwane przez miejscową ludność Morzem, niegdyś czwarte największe jezioro świata, zostało zamienione w jałową, bezkresną pustynię.

Zagłada Morza Aralskiego - "Może morze wróci"
Zagłada Morza Aralskiego - "Może morze wróci"

Zagłada Morza Aralskiego - "Może morze wróci"
Aral po­łu­dnio­wo-za­chod­ni. Sto­jąc w tym miej­scu 50 lat temu, miał­bym nad sobą 30 m wody.

Bezpowrotnie zniszczono dziesiątki gatunków zwierząt, tysiące hektarów lasów i życie kilkudziesięciu tysięcy ludzi.

Zagłada Morza Aralskiego - "Może morze wróci"
Pia­ski nowej pu­sty­ni Aral-kum po­wsta­łej po wy­schnię­ciu Morza Aral­skie­go. Pia­ski śmier­cio­no­śne, prze­sy­co­ne solą i che­mi­ka­lia­mi spłu­ki­wa­ny­mi z pól ba­weł­ny.
Zagłada Morza Aralskiego - "Może morze wróci"
Muj­nak – nie­gdyś port i pięk­nie po­ło­żo­ny ku­rort, do któ­re­go na wa­ka­cje jeź­dzi­li miesz­kań­cy ca­łe­go ZSRR.

Zagłada Morza Aralskiego - "Może morze wróci"
Miesz­kań­cy Muj­nak to w więk­szo­ści Ka­ra­kał­pa­cy. W ru­inach mia­stecz­ka miesz­ka ich ok. 900.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz