piątek, 31 maja 2013

Rzadziej odwiedzane kraje Europy i ich niesamowite atrakcje UNESCO

Albania, Grenlandia, Łotwa. Tutaj bywamy rzadziej albo wcale. A warto! Wszystkie przedstawione miejsca znajdują się na prestiżowych listach UNESCO.

Macedonia - Jezioro Ochrydzkie i Ochryda
Macedonia - Jezioro Ochrydzkie i Ochryda

Jezioro Ochrydzkie to najgłębsze jezioro na Bałkanach i najstarsze w Europie, leży na pograniczu Macedonii i Albanii. Na listę dziedzictwa UNESCO zostało wpisane razem z Ochrydą, miastem na jego północno-wschodnim brzegu. Krajobraz Ochrydy wypełniają wielowiekowe cerkwie, prawdopodobnie właśnie tutaj powstała cyrylica. Najsłynniejsza spośród ochrydzkich świątyń została wzniesiona nad samym brzegiem jeziora. Mowa o XIV-wiecznej cerkwi św. Jana Teologa w Kaneo, mocno zaniedbanej podczas panowania Turków w Macedonii i odrestaurowanej pod koniec XIX wieku. Ciekawostką jest też strzegąca Ochrydę Twierdza Samuela, na którą warto się wspiąć dla niesamowitych widoków na otoczone górami jezioro.
Macedonia. Jezioro Ochrydzkie i Ochryda / Flickr.com / Moe Fati

Macedonia. Jezioro Ochrydzkie - Cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo / shutterstock
Macedonia. Jezioro Ochrydzkie / Jason Rogers

Rumunia - Delta Dunaju
Rumunia - Delta Dunaju
Delta Dunaju jest objęta ochroną UNESCO i konwencji ramsarskiej jako jeden z najbardziej dzikich rezerwatów biosfery. To największy obszar podmokły w Europie. W jego obrębie leżą Rumunia i Ukraina, a z 4 tysięcy km kwadratowych powierzchni aż 3,5 tys. należy do Rumunii. Cały teren jest pocięty licznymi kanałami, które dzielą go na obszary trzcin, bagien i podmokłych lasów. Typowym elementem tutejszego krajobrazu są kępy topoli i wierzb. Delta jest siedliskiem 325 gatunków ptaków, miliony osobników migrujących m.in. z Arktyki i Azji ma tutaj swoje tereny lęgowe i żerowiska. W wodach Dunaju bytują m.in. czaple, ibisy, kormorany, bażanty i pelikany.
Rumunia - Delta Dunaju / Kormorany / shutterstock
Rumunia - Delta Dunaju / shutterstock
Rumunia - Delta Dunaju / shutterstock

Andora - Dolina MadriuAndora - Dolina Madriu-Perafita-Claror
Wciśnięta między Francję i Hiszpanię Andora ma powierzchnię 468 km kwadratowych. Jest 668 razy mniejsza niż Polska. Na tak małym terytorium znajduje się jednak coś, co doceniło UNESCO. Chodzi o dolinę lodowcową Madriu-Perafita-Claror. Mimo że tworzą ją urwiska i lodowce kiedyś istniały tutaj dwie całoroczne osady - dziś są zamieszkiwane w porze turystycznej - a rozległe połacie doliny zostały zagospodarowane jako pastwiska. Madriu-Perafita-Claror leży wysoko w Pirenejach, jest dostępna tylko pieszo. Choć z technologicznego punktu widzenia da się dziś poprowadzić tędy drogę dla samochodów, nikt z mieszkańców Andory nie bierze takiej opcji pod uwagę. Dolina Madriu-Perafita-Claror wciąż pozostaje ciekawostką przyrodniczą dostępną dla backpackerów.
Andora - Dolina Madriu-Perafita-Claror / Fotopedia.com

Albania - Berat
Albania - Berat
Berat to starożytne miasto-muzeum nad rzeką Osum, prawdopodobnie zostało założone w IV w. p.n.e. przez Ilirów. Berat ma dość nietypową zabudowę przez co przylgnął do niego przydomek "miasta tysiąca okien". Rzeczywiście, patrząc na wzgórze naszpikowane ciasno usytuowanymi domami można ulec złudzeniu, że bacznie przyglądają się nam setki okien. Senne w ciągu dnia miasto ożywa dopiero wieczorem, kiedy na uliczki wylegają mieszkańcy. Będąc w Beracie warto zahaczyć o tutejsze muzea, z których największą ekspozycją szczyci się Muzeum Etnograficzne. Największą jednak atrakcją jest iliryjska cytadela na wzgórzu, z której oczywiście świetnie widać miasto. W jej otoczeniu zachowały się ruiny tureckich meczetów. Pamiętajmy, że w Albanii dominuje islam, z ogromnej dawniej liczby chrześcijańskich kościołów pozostało tu zaledwie osiem świątyń. Na liście UNESCO Berat gości dopiero piąty rok.

Berat Albania / shutterstock

Łotwa - Stare Miasto w Rydze
Łotwa - Stare Miasto w Rydze
Stara Ryga pojawiła się na liście UNESCO dzięki wspaniałym secesyjnym kamienicom i XIX-wiecznym zabytkom architektury drewnianej. Mówiąc Stara Ryga mamy na myśli trzy obszary: średniowieczne Stare Miasto, XIX-wieczne bulwary i dawne strefy podmiejskie zlokalizowane niedaleko bulwarów. Cała starówka mieści się na prawym brzegu Dźwiny. Kilka najstarszych obiektów ryskiej starówki przetrwało do czasów obecnych w stanie prawie nietkniętym. Dodajmy, że Ryga podczas drugiej wojny światowej nie została zrównana z ziemią tak jak miało to miejsce w przypadku Warszawy. Wśród kamienic największą popularnością cieszą się Trzej Bracia, kamienica którą można zobaczyć przy ulicy Maza Pils. Nie ta jednak przykuła szczególną uwagę komisji UNESCO, miejsce na słynnej liście zapewniły Rydze piękne secesyjne kamienice przy ulicach Alberta i Elżbiety, dzieła architekta rosyjskiego Mikhaila Eisensteina.
Łotwa Ryga - Stare Miasto w Rydze / shutterstock
Łotwa Ryga - Stare Miasto w Rydze / Flickr.com / gtal1
Łotwa Ryga - Stare Miasto w Rydze / Flickr.com / deguonis
Łotwa Ryga - Stare Miasto w Rydze / Kamienica Trzej Bracia / shutterstock

Słowenia - Jaskinie Szkocjańskie
Słowenia - Jaskinie Szkocjańskie
Jaskinie Szkocjańskie liczą w sumie 6 km długości, ale tylko w połowie są dostępne dla turystów. Są jaskiniami krasowymi i jako jedno z najciekawszych zjawisk tego typu na świecie znajdują się pod ścisłą ochroną m.in. UNESCO i konwencji ramsarskiej. Przez jaskinie przepływa rzeka Reka, która nieco dalej wpada do Jeziora Martwego (ostatecznie bieg kończy w Adriatyku). Oprócz kanionu charakterystyczną cechą Jaskiń Szkocjańskich są wysokie korytarze i komory wypełnione bardzo różnymi formami skalnymi. Zwiedza się je spacerując m.in. mostami zawieszonymi nad Reką.
Słowenia - Jaskinie Szkocjańskie / shutterstock
Słowenia - Jaskinie Szkocjańskie / shutterstock
Słowenia - Jaskinie Szkocjańskie / www.park-skocjanske-jame.si

Azory - Angra do Heroismo
Azory - Angra do Heroismo
Angra do Herosimo to najstarsze miasto w portugalskim archipelagu Azorów, jest stolicą wyspy Terceira. Jego zabytkowe centrum zostało wpisane na listę UNESCO w 1983 roku. Od XV do XIX wieku funkcjonował tutaj port, do którego musiały zawijać obowiązkowo statki płynące z Indii i Afryki. W mieście znajdują się też dwa ciekawe obiekty militarne: forty San Sebastiao i San Joao Baptista.
Azory - Angra do Heroismo / shutterstock

Grenlandia (terytorium zależne Danii) - Ilulissat
Grenlandia (terytorium zależne Danii) - Ilulissat 
Naszpikowany górami lodowymi fiord Ilulissat na zachodnim wybrzeżu Grenlandii leży 250 km za kołem podbiegunowym. W pobliżu zatoki znajduje się najaktywniejszy lodowiec na świecie. Jakobshavn, bo o nim tutaj mowa, przemieszcza się z prędkością 19 metrów dziennie. Przy fiordzie wyrosło liczące około 4 tysięcy mieszkańców miasteczko Ilulissat, trzecie pod względem wielkości na Grenlandii. Wyspę zamieszkują Inuici, którzy oprócz rybołówstwa zajmują się też obsługą ruchu turystycznego. W Ilulissat działa m.in. port promowy i lotnisko dla helikopterów.
Grenlandia - Ilulissat / Flickr.com / Goran Ingman
Grenlandia - Ilulissat / Flickr.com / Ilovegreenland
Grenlandia - Ilulissat / Flickr.com / Ilovegreenland
Grenlandia - Ilulissat / Flickr.com / Kate Bum


Niesamowite metra europejskich miast


Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Neapol, Włochy

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!
Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Sztokholm, Szwecja

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Moskwa, Rosja

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Warszawa, Polska

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Berlin, Niemcy

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Kijów, Ukraina

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Monachium, Niemcy

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!


Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Lizbona, Portugalia

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Paryż, Francja

Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!


Niesamowite europejskie metra - Te architektoniczne cuda rzadko przypominają typowe - z reguły obskurne - metra dużych miast. W tych przypadkach kreatywność twórców zaskakuje nawet stałych bywalców podziemnego transportu. Zobaczcie najbardziej finezyjne korytarze europejskich metr!

Czerwona plaża w Chinach

W prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, co roku turyści odwiedzają jedyną w swoim rodzaju... Czerwoną Plażę. Zajmujący ponad 100 km kwadratowych teren to największy obszar bagna trzcinowego na świecie. Występuje tu sodówka nadmorska (rodzaj wodorostu), która zaczyna kwitnąć w kwietniu, w soczystej, zielonej barwie. Z biegiem czasu - w okolicach października - przybiera barwę krwistoczerwoną. To za sprawą tej rośliny, turyści co roku mogą podziwiać niezwykły pejzaż okolic Panjin. Na terenie Czerwonej Plaży żyje 236 gatunków ptaków, które stanowią dodatkową atrakcję turystyczną. Nigdzie indziej w Chinach nie znajdziemy bardziej harmonijnego miejsca, gdzie flora i fauna współgrają ze sobą w tak niesamowity, spektakularny sposób... 

Chiny: Czerwona Plaża - W prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, co roku turyści odwiedzają jedyną w swoim rodzaju... Czerwoną Plażę. Zajmujący ponad 100 km kwadratowych teren to największy obszar bagna trzcinowego na świecie. 
Występuje tu sodówka nadmorska (rodzaj wodorostu), która zaczyna kwitnąć w kwietniu, w soczystej, zielonej barwie. Z biegiem czasu - w okolicach października - przybiera barwę krwistoczerwoną. To za sprawą tej rośliny, turyści co roku mogą podziwiać niezwykły pejzaż okolic Panjin.  
Na terenie Czerwonej Plaży żyje 236 gatunków ptaków, które stanowią dodatkową atrakcję turystyczną. Nigdzie indziej w Chinach nie znajdziemy bardziej harmonijnego miejsca, gdzie flora i fauna współgrają ze sobą w tak niesamowity, spektakularny sposób...
  Więcej w serwisie 
  Hiszpania, Chorwacja, Grecja... Dokąd na urlop po sezonie? 
  
 36 godzin w... Metropolie Europy na weekend
  
 Polska na weekend. Ciekawe miejsca dla każdego

Chiny: Czerwona Plaża - W prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, co roku turyści odwiedzają jedyną w swoim rodzaju... Czerwoną Plażę. Zajmujący ponad 100 km kwadratowych teren to największy obszar bagna trzcinowego na świecie. 
Występuje tu sodówka nadmorska (rodzaj wodorostu), która zaczyna kwitnąć w kwietniu, w soczystej, zielonej barwie. Z biegiem czasu - w okolicach października - przybiera barwę krwistoczerwoną. To za sprawą tej rośliny, turyści co roku mogą podziwiać niezwykły pejzaż okolic Panjin.  
Na terenie Czerwonej Plaży żyje 236 gatunków ptaków, które stanowią dodatkową atrakcję turystyczną. Nigdzie indziej w Chinach nie znajdziemy bardziej harmonijnego miejsca, gdzie flora i fauna współgrają ze sobą w tak niesamowity, spektakularny sposób...
  Więcej w serwisie 
  Hiszpania, Chorwacja, Grecja... Dokąd na urlop po sezonie? 
  
 36 godzin w... Metropolie Europy na weekend
  
 Polska na weekend. Ciekawe miejsca dla każdego


Chiny: Czerwona Plaża - W prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, co roku turyści odwiedzają jedyną w swoim rodzaju... Czerwoną Plażę. Zajmujący ponad 100 km kwadratowych teren to największy obszar bagna trzcinowego na świecie. 
Występuje tu sodówka nadmorska (rodzaj wodorostu), która zaczyna kwitnąć w kwietniu, w soczystej, zielonej barwie. Z biegiem czasu - w okolicach października - przybiera barwę krwistoczerwoną. To za sprawą tej rośliny, turyści co roku mogą podziwiać niezwykły pejzaż okolic Panjin.  
Na terenie Czerwonej Plaży żyje 236 gatunków ptaków, które stanowią dodatkową atrakcję turystyczną. Nigdzie indziej w Chinach nie znajdziemy bardziej harmonijnego miejsca, gdzie flora i fauna współgrają ze sobą w tak niesamowity, spektakularny sposób...
  Więcej w serwisie 
  Hiszpania, Chorwacja, Grecja... Dokąd na urlop po sezonie? 
  
 36 godzin w... Metropolie Europy na weekend
  
 Polska na weekend. Ciekawe miejsca dla każdego

Chiny: Czerwona Plaża - W prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, co roku turyści odwiedzają jedyną w swoim rodzaju... Czerwoną Plażę. Zajmujący ponad 100 km kwadratowych teren to największy obszar bagna trzcinowego na świecie. 
Występuje tu sodówka nadmorska (rodzaj wodorostu), która zaczyna kwitnąć w kwietniu, w soczystej, zielonej barwie. Z biegiem czasu - w okolicach października - przybiera barwę krwistoczerwoną. To za sprawą tej rośliny, turyści co roku mogą podziwiać niezwykły pejzaż okolic Panjin.  
Na terenie Czerwonej Plaży żyje 236 gatunków ptaków, które stanowią dodatkową atrakcję turystyczną. Nigdzie indziej w Chinach nie znajdziemy bardziej harmonijnego miejsca, gdzie flora i fauna współgrają ze sobą w tak niesamowity, spektakularny sposób...
  Więcej w serwisie 
  Hiszpania, Chorwacja, Grecja... Dokąd na urlop po sezonie? 
  
 36 godzin w... Metropolie Europy na weekend
  
 Polska na weekend. Ciekawe miejsca dla każdego

Chiny: Czerwona Plaża - W prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, co roku turyści odwiedzają jedyną w swoim rodzaju... Czerwoną Plażę. Zajmujący ponad 100 km kwadratowych teren to największy obszar bagna trzcinowego na świecie. 
Występuje tu sodówka nadmorska (rodzaj wodorostu), która zaczyna kwitnąć w kwietniu, w soczystej, zielonej barwie. Z biegiem czasu - w okolicach października - przybiera barwę krwistoczerwoną. To za sprawą tej rośliny, turyści co roku mogą podziwiać niezwykły pejzaż okolic Panjin.  
Na terenie Czerwonej Plaży żyje 236 gatunków ptaków, które stanowią dodatkową atrakcję turystyczną. Nigdzie indziej w Chinach nie znajdziemy bardziej harmonijnego miejsca, gdzie flora i fauna współgrają ze sobą w tak niesamowity, spektakularny sposób...
  Więcej w serwisie 
  Hiszpania, Chorwacja, Grecja... Dokąd na urlop po sezonie? 
  
 36 godzin w... Metropolie Europy na weekend
  
 Polska na weekend. Ciekawe miejsca dla każdego

Chiny: Czerwona Plaża - W prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, co roku turyści odwiedzają jedyną w swoim rodzaju... Czerwoną Plażę. Zajmujący ponad 100 km kwadratowych teren to największy obszar bagna trzcinowego na świecie. 
Występuje tu sodówka nadmorska (rodzaj wodorostu), która zaczyna kwitnąć w kwietniu, w soczystej, zielonej barwie. Z biegiem czasu - w okolicach października - przybiera barwę krwistoczerwoną. To za sprawą tej rośliny, turyści co roku mogą podziwiać niezwykły pejzaż okolic Panjin.  
Na terenie Czerwonej Plaży żyje 236 gatunków ptaków, które stanowią dodatkową atrakcję turystyczną. Nigdzie indziej w Chinach nie znajdziemy bardziej harmonijnego miejsca, gdzie flora i fauna współgrają ze sobą w tak niesamowity, spektakularny sposób...
  Więcej w serwisie 
  Hiszpania, Chorwacja, Grecja... Dokąd na urlop po sezonie? 
  
 36 godzin w... Metropolie Europy na weekend
  
 Polska na weekend. Ciekawe miejsca dla każdego


źródło : http://turystyka.interia.pl/galerie/najnowsze/chiny-czerwona-plaza/