wtorek, 16 kwietnia 2013

Ciekawostki - Demografia

Szacuje się, że od początku istnienia – Szacuje się, że od początku istnienia Ziemi mieszkało na niej około 110 miliardów ludzi.

Bangladesz ma ponad 2 razy mniejszą – Bangladesz ma ponad 2 razy mniejszą powierzchnię
od Polski, ale mieszka tam ponad 4 razy więcej ludzi.

Jeśli Facebook byłby krajem,
zająłby – Jeśli Facebook byłby krajem,
zająłby 3 miejsce pod względem liczby ludności.

Seul z gęstością zaludnienia powyżej – Seul z gęstością zaludnienia powyżej 15 tys/km2 jest jednym z najbardziej zatłoczonych miast na świecie.

Chicago zamieszkuje największa – Chicago zamieszkuje największa - po Warszawie - liczba Polaków.

Monako jest tak zaludnionym krajem, – Monako jest tak zaludnionym krajem, że na 1 km kwadratowym znajduje się ponad 16 tysięcy osób.

Co czwarty mieszkaniec Australii – Co czwarty mieszkaniec Australii urodził się
poza jej granicami.

Średni wiek mieszkańca Nigru wynosi – Średni wiek mieszkańca Nigru wynosi 15 lat. Kraj ten
ma najwyższy na świecie wskaźnik urodzeń - 51,6‰.


Współczynnik dzietności wynosi tam 7,75 dziecka
na jedną kobietę.

Hrabstwo Luzerne (Pensylwania) – Hrabstwo Luzerne (Pensylwania) jest jedynym w Stanach Zjednoczonych z ludnością pochodzenia polskiego jako największą grupą etniczną. Amerykanie pochodzenia polskiego stanowią tam 22,2% mieszkańców.

Specjaliści szacują, że przed – Specjaliści szacują, że przed 2050 rokiem wskaźnik urodzeń spadnie poniżej wskaźnika zgonów.

W Indiach znajduje się jezioro – W Indiach znajduje się jezioro wypełnione ponad dwoma setkami ludzkich szkieletów. Wszystkie mają na głowach ślady po uderzeniach z góry, ale nie zadanych bronią. Badacze doszli do wniosku, że cała grupa musiała zginąć w trakcie nagłego, bardzo silnego gradobicia.

źródło : http://faktopedia.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz