czwartek, 27 marca 2014

Waitomo Glowworm Caves - jaskinie świecących robaczków

Skle­pie­nie ja­ski­ni roz­świe­tla­ją ty­sią­ce bla­do­nie­bie­skich świa­te­łek. To larwy mu­chów­ki Arachno­cam­pa lu­mi­no­sa zwi­sa­ją­ce ze stro­pu na cie­niut­kiej i lep­kiej pa­ję­czy­nie, wa­bią­ce swoim natu­ral­nym świa­tłem (bio­lu­mi­ne­scen­cja) małe owady, któ­ry­mi się żywią. Wa­ito­mo Glowworm Caves na no­wo­ze­landz­kiej Wy­spie Pół­noc­nej to jedna z naj­więk­szych atrak­cji przyrodni­czych kraju.
Waitomo Glowworm Caves - jaskinie świecących robaczkówWaitomo Glowworm Caves - jaskinie świecących robaczków
Piękne światło, które produkują gdy są w stadium larwalnym.
źródło : http://podroze.onet.pl/przyroda/waitomo-glowworm-caves-jaskinie-swiecacych-robaczkow/98ctv

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz